Vi är övertygade om att det finns erfarna Konsulter med tillräckligt mycket kompetens, självledarskap och drivkraft som inte behöver en traditionell företagsorganisation i ryggen för att kunna verka optimalt i sin profession.

Samtidigt har alla Konsulter behov av professionella nätverk och av organiserat kunskapsutbyte för att bibehålla sin relevans. Vi ser också att det finns gig som kräver att flera erfarna Konsulter arbetar tillsammans.

Många är kallade men ett fåtal erfarna Konsulter sticker ut ur mängden tack vare sina personliga egenskaper. Vid sidan av kompetens, tror vi att företag ser integritet, oberoende och personlighet som några av de viktigaste egenskaperna hos Konsulter för att kunna bygga förtroende och skapa affärsvärde över tid.

Därför har vi har skapat ett unikt konsultnätverk, SpinNetwork, där ingen är anställd eller formell ledare, utan där alla som är utvalda ska kunna kliva fram och leda vid olika tillfällen och situationer.

Digital Teknik och Digital Strategi är hjärtefrågor för SpinNetwork, men det som förenar våra erfarna Konsulter är fokus på kundupplevelse och förmågan att leda genomförandet.

I dagens snabbrörliga omvärld, affärsvärld och tekniklandskap är det naturligt för företag att vända sig till externa parter för att be om stöd/inspiration i sitt förändringsarbete. Vi tror att SpinNetworks oberoende och erfarna Konsulter är särskilt lämpade för att identifiera/analysera nuläget samt bidra med ett holistiskt perspektiv på framtiden, där:

  • kundupplevelsen är till stor del är digital, enkel och med en wow-känsla, samtidigt måste allt vi gör vara hållbart, på riktigt.
  • slutkunder och medarbetare förväntar sig inget mindre än brutal transparens och de röstar med fötterna. Slutkund och medarbetar-resan bör vara i målbilden för alla aktiviteter.
  • det förväntas att man kan hantera värderingsfrågor samt har förmågan att leda sina kunder med en stark etisk kompass.
  • allt förändringsarbete drivs agilt och att få till en Innovativ företagskultur blir allt viktigare; även i stora organisationer

0 kommentarer

Lämna ett svar